0
0 kommentarer

Hopper kuene? Er kua i stand til å hoppe opp? Hvis en ku løper og treffer et hinder, kan den hoppe over den, eller vil den bare prøve å unngå den? Kan kyr hoppe?

kanja_beauty svarte på et spørsmål Desember 7 2021
Legg til en kommentar til dette svaret