3

Er det mulig å angi bios på en eller annen måte i Windows 10 for å endre noen parametere eller sjekke de nåværende? Hvordan kan jeg i så fall komme inn på bio? Noen snarveier ved oppstart? Kjører den allerede?

anonym svarte på et spørsmål 9 2022 marca
Legg til en kommentar til dette svaret