0
0 Komentarzy

Kiedy stosuje się cudzysłów? W jakich sytuacjach używa się cudzysłowiu? Jaką rolę spełnia cudzysłów? Możecie podać przykłady użycia cudzysłowiu?

zadał(a) pytanie
Dodaj komentarz