Odpovede

84186

Problémy boli vyriešené

663

Členovia

2941

Opýtajte sa na otázku

Otázka v jednej vete
Vyberte kategóriu, ktorá najlepšie zodpovedá vašej otázke.
Označenie pomôže ostatným ľahko nájsť vašu otázku. Minimálne 1 a maximálne 5 štítkov.
Sú zemiakové šupky kompostovateľné? Čo nedávať na kompost?
Akým spôsobom je Sokratesova filozofia priekopnícka?