Odpovede

71256

Problémy boli vyriešené

395

Členovia

2793

Opýtajte sa na otázku

Otázka v jednej vete
Vyberte kategóriu, ktorá najlepšie zodpovedá vašej otázke.
Označenie pomôže ostatným ľahko nájsť vašu otázku. Minimálne 1 a maximálne 5 štítkov.
Aký je / je najnižší dôchodok v Nemecku?
699605372 (699 605 372) - kto volal?