Odpovede

44151

Problémy boli vyriešené

354

Členovia

1342
Sú jarmo a krk rovnaké?
664112786 (664 112 786) - kto volal?