Përgjigjet e dhëna

76598

Problemet u zgjidhën

461

anëtarët

2863

Bej nje pyetje

Pyetja me një fjali
Zgjidhni kategorinë që i përshtatet më mirë pyetjes suaj.
Etiketimi do t'i ndihmojë të tjerët të gjejnë lehtësisht pyetjen tuaj. Një minimum prej 1 dhe maksimumi 5 etiketa.
Sa fiton miliarderi rus Pavel Durov? Çfarë pasurie ka ai?
Sa përqind e 150 PLN është 60 PLN?