Përgjigjet e dhëna

42915

Problemet u zgjidhën

349

anëtarët

1326

Bej nje pyetje

Pyetja me një fjali
Ju lutemi zgjidhni kategorinë që i përshtatet më së miri pyetjes tuaj.
Etiketat e bëjnë më të lehtë gjetjen e pyetjeve. Minimumi 1 dhe maksimumi 5 etiketa.
Skuqja e patateve të skuqura - Vaj luledielli ose rapeseed? Çfarë vaji
40770307140 (+40770307140) - cili është ai numër?