Përgjigjet e dhëna

44151

Problemet u zgjidhën

354

anëtarët

1342
A janë zgjedha dhe qafa të njëjta?
664112786 (664 112 786) - kush thirri?