Përgjigjet e dhëna

37204

Problemet u zgjidhën

323

anëtarët

1264
Problem me një koleg pseudo nga puna.
A është një noter një mbrojtës? A është ai avokat?