1
0 Komente

A është diarreja ngjitëse? A mund të merrni diarre?

A do të zhduket diarreja vetvetiu? Apo duhet të bëhet diçka për ta kaluar atë?

oa iu përgjigj pyetjes 3 tetor 2022
Shto një koment në këtë përgjigje