23

A dini ndonjë dëshirë të ftohtë për një specialist IT? Thjesht jo disa hakime të përgjithshme, por ato që do të lidhen me profesionin e shkencëtarit të kompjuterit, d.m.th. diçka me kompjuterat, programimin etj.

iu përgjigj pyetjes
Lini një koment