Наведени одговори

37204

Проблеми су решени

323

Чланови

1264
Проблем са колегом псеудо.
Да ли је јавни бележник заштитник? Да ли је адвокат?