Svaren ges

44577

Problem löst

356

Użytkownicy

1350

Ställ frågan

En fråga i en mening
Välj den kategori som bäst matchar din fråga.
Taggar gör det lättare att hitta frågor. Minst 1 och högst 5 taggar.
Vilket vin ska du välja för ett datum?
Kan tarmarna sätta tryck på urinblåsan?