0
0 கருத்துரைகள்

Szykowałem grilla do popołudniowego rodzinnego ważnego wydarzenia, kiedy zaczął dzwonić do mnie numer 602363848 (602 363 848). Na początku nie słyszałem, bo dzwonek mi się zaczyna bardzo cicho, a potem już nie zdążyłem odebrać. Kto to jest?

என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்தார்
ஒரு கருத்தை சேர்க்க