Ang mga sagot ay ibinigay

34529

Nalutas ang mga problema

322

miyembro

1219

Magtanong

Ang tanong sa isang pangungusap
Piliin ang kategorya na pinakaangkop sa iyong katanungan
Ang pagdaragdag ng mga tag ay magpapataas sa abot ng iyong katanungan. Minimum na 1 at maximum na 5 na mga tag.
Saan bibili ng tuyong yelo?
May pananagutan ba ang asawa sa mga utang ng kanyang asawa?