0
0 Mga Komento

Nakakahawa ba ang pagtatae? Maaari ka bang makakuha ng pagtatae?

Mawala ba ang pagtatae nang mag-isa? O may kailangang gawin upang maipasa ito?

sinagot ang tanong
Komento ang sagot na ito