0
0 bình luận

Bạn có thông tin ai có thể gọi từ 793886702 (793 886 702)? Tôi nhận được một tin nhắn SMS thông báo rằng số này đang gọi cho tôi. Tôi đã nghỉ vì tôi đang bội đạo và tôi không muốn bất cứ điều gì làm phiền tôi.

trả lời một câu hỏi
Để lại một bình luận