0
0 bình luận

Làm thế nào bạn có thể mở phong bì kín đáo để bạn không thể nhìn thấy nó được mở? Có thể không? Hoặc bằng cách nào đó bạn có thể kín đáo kiểm tra nội dung của phong bì?

trả lời một câu hỏi
Để lại một bình luận