0
0 bình luận

"Hát" có phải là danh từ không? "Dance" có phải là danh từ không? Những từ này có phải là danh từ không? Hoặc có thể cái này có và cái kia thì không? Nhưng đúng hơn, cả hai phải là cùng một phần của bài phát biểu, chỉ là gì?

hỏi một câu
Để lại một bình luận