0
0 bình luận

Tiêu chảy có lây không? Bạn có thể bị tiêu chảy không?

Tiêu chảy có tự khỏi không? Hay cần phải làm gì đó để nó trôi qua?

đã trả lời câu hỏi
Bình luận câu trả lời này