2

Có phải đã xảy ra với bạn rằng nếu bạn không có tài khoản trên một Facebook phổ biến, bạn đã bị hạn chế, ví dụ, khi truy cập vào một trang khác? Tôi muốn đăng ý kiến ​​trên trang web mà bác sĩ biết trên fb, tôi đã bị chặn, do thiếu tài khoản trên fb. ngay cả khi tôi sẵn sàng cung cấp dữ liệu của mình hoặc đăng ký vào một bác sĩ đã biết.

trả lời một câu hỏi
Để lại một bình luận