2

Làm thế nào bạn có thể kiểm tra card đồ họa nào bạn có? Làm cách nào để kiểm tra card đồ họa trên windows 10? Tôi đoán là bất kể đó là máy tính xách tay hay máy tính để bàn, nó đều hoạt động như nhau? Làm thế nào để tôi tìm ra card đồ họa nào tôi có?

vô danh trả lời một câu hỏi Tháng Mười 11 2022
Thêm nhận xét cho câu trả lời này