11

Tôi có một điện thoại thông minh Samsung, gần đây đã mua, nhưng ở đâu đó tôi bị mất hộp. Làm thế nào tôi có thể kiểm tra mô hình đó là gì? Làm thế nào để kiểm tra trong samsung mẫu điện thoại là gì?

trả lời một câu hỏi
Để lại một bình luận