0
0 bình luận

Bao lâu thì tưới lan? Cách tưới nước cho lan? Bạn có hoa lan không? Bạn tưới nước cho chúng như thế nào và bạn tưới bao lâu một lần?

hỏi một câu
Để lại một bình luận