0

Yeyiphi eyona tonela inde e-USA? Iphi itonela elide eMelika? Yeyiphi itonela eMelika eyona inde? Kwaye bungakanani ubude betonela elide eMelika?

UAnika uphendule umbuzo 30 Matshi 2022
Yongeza uluvo kule mpendulo