Izimpendulo zinikeziwe

38874

Izinkinga zixazululiwe

334

amalungu

1285
663363512 - ngubani ofonayo kusuka kule nombolo yocingo?
Ingabe intambo yokugxuma iyawahlupha amadolo akho?