Izimpendulo zinikeziwe

38874

Izinkinga zixazululiwe

334

amalungu

1285
Ngishayela kanjani umuntu othile ku-Google Play engenamali ku-akhawunti, noma ngicele ucingo?
732124125 (732 124 125) - ngubani ofonile?