0
0 Amazwana

Ingabe isifo sohudo siyathathelana? Ungasithola isifo sohudo?

Ngabe isifo sohudo sizohamba sodwa? Noma ingabe kukhona okudinga ukwenziwa ukuze kudlule?

uphendule umbuzo
Phawula le mpendulo