0
0 Amazwana

Ngabe izinkomo ziyagxuma? Ngabe inkomo iyakwazi ukugxuma? Uma inkomo igijima ishaye isithiyo, ingabe ingagxumela phezu kwaso, noma izama nje ukuyigwema? Ngabe izinkomo zingagxuma?

uphendule umbuzo
Phawula le mpendulo