Jawapan yang diberikan

34529

Masalah diselesaikan

322

ahli

1219

Tanya soalan

Soalan dalam satu ayat
Pilih kategori yang paling sesuai dengan soalan anda
Menambah teg akan meningkatkan jangkauan soalan anda. Tag minimum 1 dan maksimum 5.
Di mana untuk membeli ais kering?
Adakah isteri bertanggungjawab atas hutang suaminya?