Jawapan yang diberikan

41634

Masalah diselesaikan

349

ahli

1311

Tanya soalan

Soalan dalam satu ayat
Sila pilih kategori yang paling sesuai dengan pertanyaan anda.
Teg memudahkan pencarian soalan. Minimum 1 dan maksimum 5 tag.
Faktor luaran apa yang mendorong pengembangan keusahawanan dalaman?
Asal perkataan "pasifis" - dari mana asalnya dan apa maksudnya?