Udzielone odpowiedzi

21875

Rozwiązane problemy

275

Użytkownicy

956
Euthyrox a alkohol – można pić alkohol, gdy biorę Euthyrox?
223127224 (22 312 72 24) – kto dzwoni z tego numeru?